Ebru Şen Psikolog ve Pedagog

Görsel Dikkat

24

Görsel dikkat ile Muhakeme, İlişkilendirme ve Yorumlama

Değerli anne, baba ve eğitimciler; hepimizin bildiği gibi bakmakla görmek arasında bir fark vardır. Çoğu zaman etrafımıza baktığımızda birçok şeyi gözden kaçırdığımızı sonradan fark ederiz. Görsel algı ve görsel dikkatin gelişimi, göz – el koordinasyonu yeterli düzeyde kullanabilmemize, dikkatimizi belirli bir noktaya odazklayabilmemize, parça bütün ilişkisini doğru bir şekilde kurarak görsel anlamda öğrenmeden de faydalanmamıza ve dolayısıyla da genel anlamda öğrenmeye olumlu katkılar oluşmasını sağlar.

Unutulmamalıdır ki bu kitap bir test kitabı olmadığından bir başarı skoru da beklenmemelidir. Amaç çocuklarımızın dikkatini geliştirmek ve pekiştirmektir.

Kategoriler: