Ebru Şen Psikolog ve Pedagog

Kişisel Veriler Politikası

İşbu “Aydınlatma Metni” KÖK DANIŞMANLIK – Saim ŞEN (“Veri Sorumlusu”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ALICI’ların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak kullanıcıları aydınlatmak amacıyla yayınlanmaktadır.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu: KÖK DANIŞMANLIK – Saim ŞEN

İletişim Adresi: : bilgi@ebrusen.com.tr

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Veri Sorumlusu veya onun yurt içinde ve/veya yurt dışında mukim iştirakleri, iş ortakları, servis sağlayıcıları (sosyal medya işletmecileri dâhil) veya onun adına verileri işleyen tüm gerçek veya tüzel kişiler (“Veri İşleyen”) tarafından, ALICI’ların toplanmış/toplanan/toplanacak tüm kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu tarafından ALICI’lara sunulan ürünlere ilişkin ALICI’lardan gelen beğeniler, eleştiriler, yorumlar, IP adresleri site içerisinde gerçekleşen gezintiler ve davranışlar (çerez kullanılmaktadır), konum bilgileri, kullanım alışkanlıkları; ALICI’ların ihtiyaç ve yönelimlerinin belirlenerek özelleştirme yapılması ve bu sayede ALICI’lara yönelik olarak en uygun tanıtım, reklam, promosyon, pazarlama vb. ticari planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, ad, soyad, e-posta, TC kimlik numarası, sosyal medya hesabı ile beyan edilen ad-soyad, cinsiyet, telefon numarası, adres bilgileri, iletişim bilgileri, sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgiler; ALICI’lara ürünlerin teslim edilebilmesi, satış sonrası ve/veya öncesi destek hizmetlerinin verilmesi ve/veya planlamasının yapılması, alışveriş istatistiklerinin yapılması suretiyle ALICI’lara en uygun ürünlerin tespit edilebilmesi, siparişe ilişkin faturanın düzenlenebilmesi, mali ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, siparişlerin ALICI’lara doğru bir şekilde ulaştırılması, ALICI’ların şikayetleri ile hukuki prosedürlerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, verilen kredi kartı, banka kartı ve sair kart ve ödeme bilgileri, siparişlere ilişkin ödemelerin alınması, sözleşmenin ifası, kayıtlı kullanımlarda ALICI’lara daha hızlı ve kolay sipariş hizmetinin sunulması, ALICI’lara daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak ve mevzuattan doğan yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla ALICI’nın rızasına dayalı olarak işlenebilecektir.

3) Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Ad, soyad, e-posta, TC kimlik numarası, telefon numarası, adres bilgileri, iletişim bilgileri gibi bilgiler; siparişlerin ALICI’lara sağlıklı bir biçimde ulaştırılması amacıyla Yurtiçi Kargo, Aras Kargo veya teslimattan sorumlu olan diğer gerçek veya tüzel kişiyle paylaşılabilir.

Kredi kartı, banka kartı bilgileri, ad, soyad, e-posta, sosyal medya hesabı ile beyan edilen isim-soyisim, telefon numarası, adres bilgileri, iletişim bilgileri vb. bilgiler; ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla, ALICI’nın tercih edeceği ödeme yöntemine göre ödeme işlemlerinden sorumlu diğer gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılabilir, ALICI’lara ait kişisel bilgiler işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar ile otomatik olan ve/veya olmayan yöntemler ile temin edilebilir, devralınabilir, yasal azami sürelerle yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilebilir (cloud hizmetleri dâhil), depolanabilir, muhafaza edilebilir, elde edilebilir hale getirilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, değiştirilebilir, birleştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, açıklanabilir, paylaşılabilir, (yurt içinde ya da yurt dışındaki 3.kişilere) aktarılabilir, transfer edilebilir veyahut bu amaçlar ile Veri İşleyicileri’ne (yurt içinde veya yurt dışında mukim) aktarılabilir.

4) Kişisel Veri Sahibinin(ALICILARIN) Hakları


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kullanıcılar kişisel verilerinin,

  1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
  3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. f) kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
    h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ı) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

6698 Sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin sebeplerin ortadan kalkması ve tarafınızca yukarıda yer alan iletişim adresine e-posta yoluyla talebinizi iletmeniz halinde talebiniz Veri Sorumlusu tarafından değerlendirilecektir. Talebinizin, 6698 Sayılı Kanun’daki şartları taşıması halinde veriler yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5) Ticari Elektronik İletiler

Kabul ettiğiniz takdirde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. Telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta) Uzman Pedagog-Psikolog Ebru ŞEN’in kitapları ile ilgili ürün ve kampanyaları için güncellemeler ve teklifler sunabiliriz.

Bu çerçevede ürün ve hizmetlerimizi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve ilginizi çekebilecek indirimler sunmamıza yardımcı olmak amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima “ayrılma” seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Dikey tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bizimle İletişime Geçin

Kişisel Verilerin Korunması Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, başvuru formunu kullanarak bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

E-posta: bilgi@ebrusen.com.tr

ebrusen.com.tr, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için sizlere bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel Verilere İlişkin Rıza Beyanı

Tarafımca Üyelik ve/veya Sipariş aşamasında verilen ya da verilecek yahut daha önce verilmiş olan ad-soyad, sosyal medya hesabında beyan edilen ad-soyad, TC kimlik numarası, e-posta adresi, adres, diğer iletişim bilgileri, her türlü kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri, siteyi ziyaretime ve siteden yapılan alışveriş ve/veya siparişlerime ilişkin bilgiler, yaş, cinsiyet, doğum tarihi, alışveriş alışkanlıklarım, tercihlerim, beğenilerim, yorumlarım, fatura içeriklerim, konum bilgilerim, IP adresim, internet sitesi ziyaret alışkanlarım, çerez yoluyla elde edilen her türlü bilgi ve diğer kişisel olan ve/veya olmayan bilgilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Uzman KÖK DANIŞMANLIK – Saim ŞEN (“Veri Sorumlusu”) veya onun adına verileri işleyen tüm gerçek veya tüzel kişiler (“Veri İşleyen”) ve Veri Sorumlusu’nun yurt içinde ve/veya yurt dışında mukim iştirakleri, halefleri, servis sağlayıcıları, iş ortakları ve özellikle ödeme amacıyla kredi kartı bilgilerinin (aktarılmasına ve işlenmesine buna ek olarak özellikle siparişlerimin tarafıma ulaştırılabilmesi ve sipariş öncesi ve/veya sonrası destek hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ad-soyad, e-posta adresi, TC kimlik numarası, adres, diğer iletişim bilgilerimin Yurtiçi Kargo, Aras Kargo veya teslimattan sorumlu olan diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmasına, işlenmesine ve otomatik olan ve/veya olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami sürelerle yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi (cloud hizmetleri dâhil Facebook, Google, Euromessage, tarafından), depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde ya da yurt dışındaki 3.kişilere) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni haklarım hususunda bilgilendirilmiş olarak, açıkça izin (rıza-onay) veriyorum.

Placeholder Image