Ebru Şen Psikolog ve Pedagog

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARLA İLGİLİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Tarafımca Üyelik ve/veya Sipariş aşamasında verilen ya da verilecek yahut daha önce verilmiş olan ad-soyad, sosyal medya hesabında beyan edilen ad-soyad, TC kimlik numarası, e-posta adresi, adres, diğer iletişim bilgileri, her türlü kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri, siteyi ziyaretime ve siteden yapılan alışveriş ve/veya siparişlerime ilişkin bilgiler, yaş, cinsiyet, doğum tarihi, alışveriş alışkanlıklarım, tercihlerim, beğenilerim, yorumlarım, fatura içeriklerim, konum bilgilerim, IP adresim, internet sitesi ziyaret alışkanlarım, çerez yoluyla elde edilen her türlü bilgi ve diğer kişisel olan ve/veya olmayan bilgilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Uzman KÖK DANIŞMANLIK – Saim ŞEN (“Veri Sorumlusu”) veya onun adına verileri işleyen tüm gerçek veya tüzel kişiler (“Veri İşleyen”) ve Veri Sorumlusu’nun yurt içinde ve/veya yurt dışında mukim iştirakleri, halefleri, servis sağlayıcıları, iş ortakları ve özellikle ödeme amacıyla kredi kartı bilgilerinin (aktarılmasına ve işlenmesine buna ek olarak özellikle siparişlerimin tarafıma ulaştırılabilmesi ve sipariş öncesi ve/veya sonrası destek hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ad-soyad, e-posta adresi, TC kimlik numarası, adres, diğer iletişim bilgilerimin Yurtiçi Kargo, Aras Kargo veya teslimattan sorumlu olan diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmasına, işlenmesine ve otomatik olan ve/veya olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami sürelerle yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi (cloud hizmetleri dâhil Facebook, Google, Euromessage, tarafından), depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde ya da yurt dışındaki 3.kişilere) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni haklarım hususunda bilgilendirilmiş olarak, açıkça izin (rıza-onay) veriyorum.

Onay Veren Müşteri :

Ad ve Soyad: [fatura-isim]

TC No: [tc-kimlik-no]

Firma: [fatura-firma]

Vergi Dairesi: [vergi-dairesi]

Vergi No: [vergi-numarasi]

Telefon: [telefon]

E-Posta: [eposta]

E-TİCARET ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu, SATICI’NIN, ALICI’YA satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu Form’u kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu ürünlerin satış bedelini ve varsa vergi gibi ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. Satıcı Bilgileri

Unvanı : Kök Danışmanlık – Saim ŞEN (Bundan sonra kısaca “SATICI” olarak anılacaktır)

Adresi : Uphill Towers A blok Kat 26, D:aire 145, 34746 Ataşehir/İstanbul

Vergi No : 10706512608

Telefon : 0554 174 34 71

bilgi@ebrusen.com.tr

3. Alıcı Bilgileri

Alıcı, Kök Danışmanlık – Saim ŞEN internet adresi olan [www.ebrusen.com.tr] alan kodlu internet sitesinden alışveriş yapan kişidir. Fatura ve iletişim bilgilerinde alıcının bildirdiği adres ve iletişim bilgileri esas alınır. (Bundan sonra kısaca “ALICI” olarak anılacaktır)

4. Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri

· Sözleşme konusu ürünlerin bilgileri, teknik özellikleri ve nitelikleri, vergiler dâhil satış bedeli gibi tüm temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde ve tanıtım broşürlerinde yer almaktadır.

· Listelenen ve gerek internet sitesi gerekse de tanıtım broşüründe ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

·

Ödemeler, [www.ebrusen.com.tr] sitesi üzerinden para kartı/kredi kartı ile sanal pos üzerinden yapılacaktır. İlave masraflar çıkması durumunda işbu bedeller ALICI’ya fatura edilecektir.

5. Genel Hükümler

· ALICI Mesafeli Satış Sözleşmesinden evvel, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu malın temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

· SATICI, sözleşme konusu hizmeti eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun vermeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine ve standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

· SATICI, sözleşme konusu ürünlerin sözleşmede belirtilen şekilde verilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplan bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

· ALICI, sözleşme konusu hizmeti almak için Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu bedelin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünleri teslim etme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

· SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu malı ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da malın süresinde verilmesini geciktirici sebebin ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini ALICI’dan talep etme hakkına sahiptir.

· ALICI, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkı vardır. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan yahut tek kullanımlık ürünlerde ambalajın açılmış olması halinde Yönetmelik gereği iadesi mümkün olmamaktadır. ALICI, cayma hakkını SATICI’ya yazılı olarak bildirmek şartıyla kullanabilir ve malı reddedebilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma bildirimi, işbu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen adrese, e-posta veya mektup yoluyla yapılacaktır.

· ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle sunulamaması halinde, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI hizmeti kaç taksit ile aldıysa kullandığı kredi kartını veren Banka ALICI’ya geri ödemesini aynı şekilde taksitle yapmaktadır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir (1) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış malın iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür çerçevesinde gerçekleştirilecektir. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini taahhüt eder.

· Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

6. Fatura Bilgileri

Ad, Soyad/Unvan : KÖK-DANIŞMANLIK – Saim ŞEN

Adres : Uphill Towers A blok Kat 26, D:aire 145, 34746 Ataşehir/İstanbul

Telefon : 0554 174 34 71

Eposta : info@ebrusen.com.tr

Placeholder Image