Ebru Şen Psikolog ve Pedagog

Neşeli Çizgiler

24

Yeni programa uygun 4+ Yaş.

Değerli eğitimciler, anneler ve babalar;

Çocuklarda yazı yeteneğinin gelişimi küçük yaşlardan itibaren gelişir. Çocuğun kalem ile ilişkisi önce basit, kaba ve sistemsizken daha sonra ince, sınırlı ve sistemli bir hale dönüşür. Okul öncesi dönemdeki çocukların yazı yeteneğinin gelişmesi duyu organları ile beraber uyumlu çalışmasına, el ve göz koordinasyonunun yeterli derecede gelişmiş olmasına bağlıdır.

“Neşeli Çizgiler” kitabında çalışmalar basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru bir yol izlemektedir. Kitabı kullanırken dikkat edeceğiniz noktalar şunlardır:

  • Çocuğunuza kitabı kullanmada rehberlik ederken öncelikle çalışmaya istekli olduğu zamanları seçiniz.
  • Yönergeleri tam olarak anladığına kanaat getirdiğinizde çalışmayı bitirmesi için mutlaka fırsat veriniz.
  • Yardıma gereksinimi olduğunu söylediği yerlerde gerekirse pozisyonel yardımda bulununuz.
  • Çalışmaları günlük ( bir iki sayfa ) olarak seçiniz.
  • Her çalışmadan sonra sözel bir geri bildirimde bulunarak çocuğunuzun başarı duygusunu tatmasını sağlayınız.
  • Son olarak çalışma zamanlarını ödev gibi değil, birlikte neşeli zaman geçirecek bir fırsat olarak görünüz.
Kategoriler: